Kursy

Kursy organizowane w trzech głównych obszarach tematycznych, z zakresu:

1. technik linowych w skałach i na obiektach
2. wspinaczki skalnej i poręczowania
3. ewakuacji osób poszkodowanych w trudnym terenie

1. Techniki linowe
2. Wspinaczka skalna i poręczowanie
3. Ewakuacja osób poszkodowanych w trudnym terenie

Kurs wspinaczkowy
szkolenia ewakuacji w ratownictwie
szkolenia-linowe-2
szkolenia ewakuacji w ratownictwie
kursy wspinaczkowe
ratownictwo wysokościowe
techniki linowe
techniki linowe
szkolenia-linowe-1
ratownictwo wysokościowe
kursy wspinaczkowe
18042959_1496775130381237_650981134_o
kursy wspinaczkowe
DCIM100GOPRO
szkolenia strzeleckie - broń
szkolenia dla służb mundurowych

Specjalne programy szkolenia dla służb mundurowych!

Informacje:

  • specjalna oferta szkoleniowa dla służb mundurowych,
  • czas trwania kursu uzależniony od zakresu jego programu oraz stopnia trudności,
  • maksymalna ilość kursantów biorących czynny udział w kursie to 5 osób,
  • na czas szkolenia, kursant ma wykupione ubezpieczenie od NNW,
  • udział w szkoleniach i kursach biorą osoby, które ukończyły 18 lat,
  • wszystkie rodzaje szkoleń posiadają osobne i jednocześnie dodatkowe programy szkoleniowe dla służb mundurowych,
  • w celu ochrony programów szkoleniowych – wybrany program udostępnia się osobom, które będą brały czynny udział w kursie.

Zaświadczenia:

Absolwent każdego kursu, po jego ukończeniu, otrzymuje imienne zaświadczenie, z wyszczególnionym programem szkolenia i miejscem przeprowadzonego kursu.
Zaświadczenie zawiera odpowiednie pieczęcie i podpisy instruktorów, którzy przeprowadzili kurs.

Główny obszar działania:
– Woj. Dolnośląskie,
– Woj. Małopolskie.

** Wszelkie szkolenia – po wcześniejszym ustaleniu – mogą być realizowane na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.